Wójcik - stolarka

PORADY PRODUCENTA

Drogi Kliencie!

W celu utrzymania wszystkich walorów użytkowych produkowanej przez nas stolarki okiennej i drzwiowej niezbędnym jest przeprowadzanie okresowych konserwacji oraz właściwa pielęgnacja.

Poniższe wskazówki pozwolą na dłużej zachować ładny wygląd okien i drzwi:

  1. Do mycia okien używać dostępnych środków czystości z wyjątkiem agresywnych detergentów (rozpuszczalników, środków alkaicznych, gruboziarnistych past czyszczących).
  2. Wszelkie zmiany funkcji okna przeprowadzać tylko przy zamkniętym oknie.
  3. Przynajmniej raz w roku dokonywać konserwacji uszczelek oraz przeglądów i smarowań ruchomych elementów okuć. W przypadku trwałego zniszczenia, odkształcenia uszczelki należy ją wymienić na nową.
  4. Przynajmniej dwa razy w roku zabezpieczyć powłokę lakierniczą specjalnym preparatem do pielęgnacji stolarki drewnianej (polecamy środki do konserwacji firmy GORI i REMMERS)
  5. Przed przystąpieniem do prac tynkarskich i malarskich należy zabezpieczyć okna i drzwi przystosowanymi do tego foliami i taśmami.
  6. W celu uniknięcia zjawiska kondensacji pary wodnej na wewnętrznej powierzchni szyby („zachodzenie parą”), które nie stanowi wady okien, należy poprawić cyrkulację powietrza w pomieszczeniu (poprzez krótkotrwałe przewietrzanie pomieszczeń przy wyłączonym ogrzewaniu, nie dopuszczanie do spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej 15ºC).
  7. Najpóźniej 14 dni po montażu należy usunąć z szyb wszelkie naklejki.